Skip to content

Banka Celje Vrecke Fotografija | Oglasna fotografija Fotografija | Modna fotografija ESC | Logotip Banka Celje | Serija oglasov Pro|eco | Zloženka Fotografija | Interior Banka Celje | Serija oglasov Banka Celje | Serija oglasov vekton

Tržno komuniciranje
Učinkovito tržno komuniciranje obsega uporabo likovnih izraznih sredstev, umetniškega dela ter metodičnega in sistematičnega načrtovanja. Cilj tržnega komuniciranja je povečati učinkovitost in uspešnost podjetja na trgu. Svoje cilje dosega le, če primerno upošteva interese podjetja in tistih, s katerimi podjetje komunicira skozi trženje.Zajema vse od oglaševanja v plačljivih in neplačljivih medijih do pospeševanja prodaje, ki ni neposredno vezano na tržni izdelek ali storitev.

 
Spletno trgovanje
Nove dimenzije spletnega trgovanja s pomočjo nove napredne spletne aplikacije...
Preberite več...